Kontakt

Y-PEER GRADI TIM MLADIH LJUDI KOJI ŽELE I MOGU DOPRINIJETI NAPRETKU SVOJIH VRŠNJAKA U SVOJIM LOKALNIM ZAJEDNICAMA. POZIVAMO SVE MLADE LJUDE DA POSTANU ČLANOM NAŠEG TIMA

Haris Karabegović
Izvršni Direktor
hkarabegovic@y-peer.ba; 
+ 387 61 228 479