Zdravlje je pravo a ne privilegija!

Iako su donešeni Federalni propisi (Odluka o ličnom učešću građana u troškovima liječenja/Odluka o participaciji) koji garantuju izuzimanje ugroženih grupa iz plaćanja troškova liječenja četiri kantona i dalje odbijaju primijeniti Odluku i naplaćuje participaciju i osobama oslobođenim plaćanja participacije.

 

Zahtijevamo od izvršnih vlasti Hercegovačko-neretvanjskog , Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog kantonu i Srednjebosanskog kantona da usklade kantonalne propise sa Federalnom Odlukom o participaciji i od plaćanja participacije oslobode sljedeće kategorije:

 

 

 

 • djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života,
 • žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice  
 • zdravstvenih usluga u svezi s prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice,
 • vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više,
 • civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%,
 • članovi porodica šehida odnosno članovi porodica poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine,  
 • penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku, 
 • lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku, 
 • osigurana lica - štićenici socijalnih ustanova, 
 • osigurana lica - korisnici socijalne zaštite,   
 • raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta,     
 • osigurana lica - darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
 • osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica

 

 

Peticiju potpisati ovde: http://www.onlinepeticija.com/zdravlje_je_pravo_a_ne_privilegija