Volunteer Testimony

Sanja Marić i njeno iskustvo u YPeer organizaciji


Sanja Marić je student Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutski fakultet i u Y-Peer se priključila nakon što je istražujući ostale organizacije u Sarajevu i BiH, uvidjela da Y-Peer nudi najviše prilika za razvoj i napredovanje.

 

Moje ime je Sanja Marić i član sam Y-Peer BiH od januara 2015. godine. Studentica sam Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutski fakultet i Y-Peer-u sam se priključila nakon što sam istražujući ostale organizacije u Sarajevu i BiH, uvidjela da Y-Peer nudi najviše prilika mladima za lični razvoj, napredak, ali i otvara sasvim novi svijet kroz upoznavanje različitih mladih ljudi, putovanja i super atmosferu prilikom obavljanja vrlo važnih aktivnosti.

 

My name is Sanja Maric, I am member of Y PEER BiH since January 2015. I am student of pharmacy on University of Sarajevo, and I joined Y PEER after I explored different organizations in Sarajevo and BiH, and I saw that Y PEER offers the most opportunities for young people’s personal growth, but also it opens whole new world through meeting with different young people, traveling and great atmosphere while we are doing important activities.

 

 

 

Lično sam učestvovala u implementaciji kampanje Youth Voice II koja je na mene ostavila vrlo snažne utiske, ali i uticala na moje poimanje mogućnosti mladih ljudi u odnosu na zajednice u kojima žive, ali i institucije koje upravljaju životima mladih.  Naime, moje poimanje, kao i većine mladih ljudi, je da mladi ljudi nemaju mogućnosti da utiču na rad institucija, niti imaju ikakve uticaje prilikom određivanja planova i prioriteta insituticija u odnosu prema mladima.


I personally participate in implementation of campaign YOUTH VOICE II which left very strong impression on me but also it affected to my understanding of possibilities of young people in relations to the community in which they are living, but also institutions which are managing young people lives. My understanding and understanding of many young people is that youngsters have not possibilities to affect on work of institutions and they have not any affects while deciding about very important activities.

 

 

 

Y-Peer i kampanja Youth Voice II su me uvjerili u suprotno, jer sam naučila da su mladi ljudi  vrlo sposobni i da mogu pravim kanalima puno više uticati na insitutcije i unaprijeđivati situaciju u svojoj zajednici u kojoj žive. Naravno, mlada osoba kao pojedinac nema previše snage za takve podvige, ali mladi ljudi udruženi kroz organizacije kao što je Y-Peer itekako mogu doprinjeti boljitku, a za korist svih mladih ljudi.


Y PEER and campaign YOUTH VOICE II assured me otherwise, because I learn that youngsters are very capable and that they can affect on institutions and improve situation in community in which they live. Of course young person do not have strength as a individual for that, but young people trough organizations like Y PEER can contribute to the betterment of all young people.

 

 

 

 

 

 

Posebna aktivnost koja me očarala u sklopu kampanje Youth Voice II jeste „pismo kampanja“ kroz koju je 2000 mladih ljudi dostavilo pismo Predsjedništvu BiH kao i uredima predsjednika oba entiteta u BiH. Naši roditelji koji su nas odgajali u drugom sistemu, vaspitali su nas da su „predsjednici“ nedodirljivi ljudi kojima obični smrtnici – građani nemaju nikakav pristup. Trenutno se očekuje reakcija navedenih institucija na pisma, koju su dobili od mladih ljudi kroz ovu kampanju, ali bitno je reći, da iako ta reakcija izostane, vrijednost te aktivnosti je i dalje nemjerljivo visoka, jer je nama – mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine u stvarnosti pokazalo upravo suprotno od onoga čemu su nas naši roditelji učili. Dobili smo osjećaj i polet da mi mladi ljudi možemo sve i da imamo pravo da očekujemo odgovornost od svih donosioca odluka, a koji imaju veze sa stvarima koje su nama mladima bitne.


Special activity that captured me is campaign ' Letter campaign ' through which 200 young people sent letter to the president of BiH and also to the presidents of both entities in BiH. Our parents raised us to think that our presidents are untouchable to ordinary people. Currently we are expecting reaction of these institutions for the letters they have received from young people through this campaign, but also is important to say if reaction fails, value of this activity is still very high because it proved to us - young people in BiH that are president are not untouchable. We got a feeling and a enthusiasm that we can do anything and that we have a right to expect responsibility from all decision - makers which have to do thing that are important to us youngsters.

 

 

 

Mladim ljudima je vrlo bitno pokazati da imaju dovoljno snage, ali i prava da ravnopravno sa svim ostalim kategorijama stanovništva nastupaju i zastupaju svoja prava prema institucijama sistema i donosiocima odluka.


It is very important to show young people that they have enough strength but also rights to participate equally with all other population groups in performing and representing their rights in institutions and in front of decision - makers.

 

 

 

Ova kampanja je potvrdila da sam ispravno odlučila da postanem član  Y-Peer BiH, a kroz kampanju Youth Voice II sam vrlo mnogo naučila kroz edukacije koje sam dobila i u Y-Peer-u, ali i kroz sretanje sa donosiocima odluka u BiH, te ću još aktivnije nastaviti da se borim i učestvujem u svim aktivnostima Y-Peer BiH.

 

This campaign confirmed that I made the right decision to join Y PEER BiH and through campaign YOUTH VOICE II I learned a lot through education that I received in Y PEER but also through meeting with decision - makers in our country and I will be more active and I will participate in further activities of Y PEER.