Međunarodni dan volontera - 5. decembar

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine proglasila 5. decembar za Međunarodni dan volontera, kao podsećanje na dan kada je 1970. stvoren Program UN za volontere.

 

 

 

 

Motivi za volonterski rad izraz su visoke svijesti i spremnosti da se odgovori na potrebe drugih i unaprijedi život u svojoj zajednici. Pored saznanja da čine nešto za "pravu stvar", volonteri su u prilici da dobiju nova iskustva, znanja i veštine i da ostvare nova prijateljstva i kontakte, kao i da iskoriste mogućnost stručnog usavršavanja i ličnog napredovanja.

 

 

Volonteri UN promovišu ideale volonterizma u celom svetu, pomažući najsiromašnijim i manje razvijenim zemljama.

 

 

Dobrvoljni rad (franc.-volonterstvo ) je rad osobe koja obavlja posao za dobrobit drugih bez financijske naknade. Najčešća vrsta dobrovoljnog rada je učestvovanje u aktivnostima nevladinih organizacija pojedinačno ili kao dio dobrovoljnog društva ili dobrovoljne skupine. Razlozi za uključenje u dobrovoljni rad su obično moralne prirode i ovise o individualnim pristupu vrijednosti. Uključuje se uglavnom radi pružanja pomoći drugim ljudima, kako bi se promijenio svijet koji ih okružuje na bolje.

 

Motivacija za svaku osobu koja radi dobrovoljno je individualna. Često je čini kombinacija sljedećih faktora:

 

-Altruizam - dobrovoljac želi biti koristan drugima, i to dobrovoljcu čini zadovoljstvo,

 

-Kvalitet života - dobrovoljci jedan dio svog vremena posvećuju drugima i doživljavaju to kao aktivni odmor,

 

-Osjećaj dobrovoljca da okolina cijeni  njihov rad i zalaganje,

 

-Vjerski razlozi-pružanje pomoći drugim ljudima i kao duhovna obaveza ili sredstvo za postizanje višeg stepena duhovnosti,

 

-Skupljanje stručnoga iskustva-dobrovoljni rad pruža mogućnost skupljanja iskustva koje može biti uključeno u profesionalni životopis i povećati vrijednost za buduće poslodavce,

 

-Socijalni razlozi-dobrovoljni rad moze biti dobar način za upoznavanje određenog broja različitih ljudi, a i često je mogućnost za sticanje novih prijatelja.

 

 

Svaki treći čovjek u svijetu se bavio volonterskim radom.

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje u kojem je ispitano 60.000 ljudi, a koje objavljuje Medijum galup, pokazalo je da je Bosna i Hercegovina sa 22% prva u regionu po broju ljudi koji su se bavili volonterskim radom, Bugarska je zemlja sa najmanjim brojem volontera i u regionu i u svijetu, svega 5% ljudi volontira u toj zemlji, najviše volonetra u svijetu ima u  Norveškoj čak 57%, zatim Luksemburgu 55% i Kamerunu 53%.

 

Po regionima, volonterski rad je najrasprostranjeniji u Sjevernoj Americi (46%), u Zapadnoj Evropi, Latinskoj Americi, Africi i Aziji  je između 28 i 25% ljudi radili volonterski, dok je uistočnoj i srednjoj Evropi  samo 12%.

 

Program Volonteri Ujedinjenih naroda (engl. EUN Volunteers, UNV) agencija je Ujedinjenih naroda(UN) koja raspoređuje međunarodne dobrovoljce (volontere) koji direktno pružaju podršku partnerima UN-a na terenu. UNV je pod vođstvom Programa UN-a za razvoj (UNDP) sa sjedištem u Bonnui djeluje kroz urede UNDP u svakoj zemlji.

 

UNV je osnovala Opća skupština Ujedinjenih naroda1970. godine. Volonteri dolaze iz razvijenih i zemalja u razvoju, ali je danas većina (70%) iz zemalja u razvoju.

 

Od 1971. UNV je poslao preko 30.000 volontera na rad u projekte u 140 zemalja u razvoju.

 

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), preko koje organizacija funkcioniše, šalje volontere u zemlje članice, od kojih su dve trećine zemlje u razvoju.

 

Organizacije Ujedinjenih nacija imaju značajno iskustvo u 115 različitih profesija, a svake godine 5.000 volontera UN iz više od 150 zemalja aktivno podržavaa programe, fondove i specijalizovane agencije Svijetske organizacije.

 

Y-Peer podržava volonterizam kao model unapređenja kapaciteta mladih ljudi, sticanja znanja, vještina, ali i radnih navika, te radnog vremena.