Candle Light memorial Day

Obilježavanje Međunarodnog Dana Sjećanja na Preminule od AIDSa – Promocija Prevencije i Edukacije o Reproduktivnom Zdravlju 17.05.2015. godine


U svijetu živi više 35 miliona osoba inficiranih HIV-om, a skoro 36 miliona je umrlo od posljedica AIDS-a, tako da je ova bolest vrlo veliki izazov za sve zemlje. Procjenjuje se da se na svakih 8 sekundi nova osoba inficira HIV-om, a na svakih 15 sekundi jedna osoba umre od posljedica AIDS-a!

Prvi registrovani slučaj HIV-a u Bosni i Hercegovini zabilježen je 1986 godine, i do sada ukupno je registrovano 245 osoba inficiranih HIV virusom. Najveći broj registrovan je u uzrastu 20-29 godina (33,8%), zatim 40-49 godina (26,3%). Ovi podaci su sa kraja 2014. godine;

Nevladine organizacije Partnerstvo za Zdravlje i Asocijacija Mreža Vršnjačkih Edukatora Y-Peer će u nedjelju 17.maja 2015. godine sa početkom u 12:00 na četiri lokacije Općine Ildža prigodnim aktivnostima obilježiti Candlelight Day odnosno Međunarodni dan sjećanja na preminule od AIDS-a.

 

Obilježavanju će prisustvovati na desetine volontera Partnerstva za Zdravlje i volontera Y-Peera koji će kroz simbolično paljenje svijeća, postavljanjem info štandova, dijeljenjem promotivnog i edukativnog materijala javnosti skrenuti pažnju na ovogodišnji slogan “Podržimo Budućnost” kao i na važnost prevencije i edukacije posebno mladih ljudi o reproduktivnom zdravlju i pravima.

Lokacije na kojima će se održavati ove aktivnosti:

  • Park Ilidža
  • Mala Aleja (Fontana) Ilidža
  • Hrasnica – Ispred Doma Kulture
  • Terminali Ilidža

Međunarodni dan sjećanja na preminule od AIDS-a kao i Partnerstvo za Zdravlje i Y-Peer  su posvećeni zaustavljanju širenja HIV-a kroz podizanje svijesti, zagovaranje za unapređenje postojećih politika i strategija odbrane od HIV-a na svim nivoima te i najvažnijeg segmenta prevencije HIVa- edukaciji mladih ljudi o njihovom reproduktivnom zdravlju i načinima zaštite istog. Aktivnosti obilježavanja Medjunarodnog Dana sjećanja na preminule od AIDSa se održavaju u sklopu programa Globalnog Fonda u BiH.

 

Obje organizacije obilježavanjem ovog datuma žele skrenuti pažnju na činjenicu da je neophodno da se obezbjedi i podrži nastavak preventivnih aktivnosti pogotovo među mladima, nastave programi dijagnostike i tretmana novootkrivenih slučajeva osoba koje žive sa HIVom  te da novi programi prevencije, dijagonostike i liječenja moraju biti primaran zadatak vlada i svih drugih relevantnih faktora u BiH.

Obilježavanje ovog datuma započeto je još 1983. godine u San Franciscu, u vrijеmе коnfuziје i zаbludа о tаdа mistеriоznој bоlеsti која је pоgоdilа zајеdnicu hоmоsеksuаlаcа, а dаnаs nakon 30 godina оbilježаvа sе u višе оd 115 zеmаljа i uključuје više od 1.200 udruženja. Sam dan sjećanja se obilježava svake treće nedjelje u mjesecu maju. BiH će i ove godine, zajedno sa više od stotinu drugih država širom svijeta, kroz aktivnosti Partnerstva za Zdravlje i Y-Peera- odati počast preminulima od AIDS-a, te kroz iste pokušati potaknuti svijest javnosti o prisustvu virusa HIV-a ali i drugih Spolno prenosivih bolesti.

Kroz programe Globalnog fonda Partnerstvo za zdravlje i Y-peer vec dugi niz godina rade na edukaciji i prevenciji, te borbi protiv stigmatizacije osoba koje žive sa HIV-om ili AIDS-om.