Kampanja "Vrijeme je za mlade!

Od 15. Maja 2015 godine, Y-Peer pokreće Kampanju "Vrijeme je za mlade" a u sklopu međunarodne kampanje "Youth Voice" https://www.facebook.com/EECAYouthVoice?fref=ts a koja se realizuje u preko 70 zemalja cijeloga svijeta.

Cilj naše kampanje je Zagovaranje prava i potreba mladih ljudi u Bosni i Hercegovini a prema donosiocima odluka - institucijama BiH a kako bi se mladi i njihove potrebe uvrstile u buduće (razvojne) planove naših institucija!

pozivamo mlade ljude da se uključe u aktivnosti ove kampanje a koje ćemo blagovremeno najaviti na fb grupi Y-Peer Bosnia and Herzegovina kao i na web straniciwww.y-peer.ba