Šta je karijera i zašto je bitno njome upravljati?

Piše: Ivana Zamučen

Riječ karijera upotrebljavamo svakodnevno, pa samim tim stičemo utisak da nam je ovaj pojam poznat i jasan. Ipak, mnogi ne znaju šta sve pojam karijera podrazumjeva i na šta se odnosi.

Šta je to karijera?

 

Većina ljudi razmišlja pogrešno, misleći:

 • da karijeru imaju oni koji rade nešto naročito vrijedno, važno ili popularno (npr. u nauci, politici, sportu, bankarstvu...),
 • da se karijera odnosi samo na napredovanje u poslu po pitanju plate, boljih uslova rada,
 • da je karijera isto što i zaposlenje, tj. posao.

 

Savremeno shvatanje pojma karijere podrazumjeva da:

 • svi imaju karijeru - ne odnosi se samo na elitu u društvu,
 • karijera je dinamična (nekad napredujemo, nekad ostajemo na istom mjestu, nekada dobijemo otkaz, nekada promijenimo posao, ali sve je to dio karijere),
 • karijera je više od posla koji obavljate, ona obuhvata i obrazovanje, vašu ulogu u društvu i porodici i slobodno vrijeme,
 • karijera traje gotovo cijeloga života - ne počinje zapošljavanjem, niti se završava penzijom.

 

http://www.razvoj-karijere.com/media/images/o/CynnthiaWhiteImageConsultant1.jpg

 

Jednu karijeru može da sačinjava:

 • radno iskustvo
 • društvena uključenost
 • zaposlenje
 • kulturne akivnosti
 • trening
 • interesi
 • volonterski rad

 

Iz prethodnog možemo zaključiti da je karijera rezultat aktivnosti čovjeka u poslovnom, porodičnom i društvenom životu. Predstavlja razvoj pojedinca u učenju i radu tokom života.

 

Karijera je međusobno povezan slijed poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom radnog vjeka, koji prati promjene u naklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumijeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije i drugo.

 

Upravljanje karijerom je proces u kome vi pratite, raspoređujete i usmjeravate vaše potencijale radi ostvarenja prethodno zacrtanih ciljeva i želja. Čovjek bi trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija. Dobro je imati stav da ste zaposleni kod samog sebe i obavljati svaku aktivnost najbolje moguće. Preduslov za upravljanje karijerom je visok nivo samopoznavanja. Morate znati koje su vam prednosti, koje su vaše mane, kako biste prednosti ojačali, a mane otklonili tokom vremena.

 

Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reaguju inertno. Takav stav ima za posljedicu lošu karijeru i krajnje nezadovoljstvo sopstvenim životom. Planiranje je osnovni dio upravljanja karijerom; čak iako to planiranje daje samo okvire za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definisanja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća vjerovatnoća da će vam se takvi zacrtani ciljevi i ostvariti.

 

Koraci u upravljanju karijerom - GROW model:

 1. Postaviti cilj karijere (Goal)
 2. Ustanoviti trenutno stanje (Reality)
 3. Odrediti rešenja/načine kojima će se ostvariti cilj (Options)
 4. Pratiti ostvarenja (Will)

 

Krajnji cilj upravljanja karijerom je, naravno, razvoj u karijeri. Elementi razvoja karijere su:

1. Razvoj na poslu (on-the-job):

 • kontinuirane stručne edukacije,
 • coaching,
 • mentoring,
 • rotacija,
 • savetovanje,
 • podela znanja i iskustva,
 • obogaćivanje opisa radnog mesta,
 • samoobučavanje /samorazvijanje,
 • rad na projektu / vođenje projekta.

 

2. Formalne (interne/eksterne) obuke, razvoj:

 • stručno usavršavanje,
 • trening za razvijanje kompetencija.

 

3. Savjetovanje u karijeri (kod većih organizacija primenjuje se interno savjetovanje o karijeri):

 • workshopovi za planiranje karijere,
 • interaktivni programi za izgradnju karijere.

 

Poslodavci sve više cijene radno i obrazovno iskustvo koje se stiče nezavisno od formalnog obrazovanja, a to je ono što se stiče u toku slobodnog vremena, tzv. neformalno obrazovanje u što spada i volonterski rad. Cijeloživotno učenje ključno je za vašu karijeru. Zato činite sve što je u vašoj moći kako biste radili na sebi i dodatno se usavršavali.

 

Volonterskim radom usavršavate svoje mogućnosti i pomažete zajednici. Volonterizam pospješuje vašu sigurnost u sebe, daje vam mogućnost upoznavanja novih ljudi, drugačijih kultura, posjetu raznih područija zemlje gdje nikad nebi sami imali mogućnost otići.

 

Sigurnost ne leži u tome da nađete posao i da se tu sve završava. Sigurnost je u tome da ste zapošljivi, tj. da uvek možete da nađete novi posao. To znači da ste opremljeni znanjem, vještinama, informacijama, da pratite trendove. Takođe, imajte na umu da je motivisanost ključni faktor uspjeha u karijeri!