XX Općinsko takmičenje Ilidža

Prva pomoć


Mreža Vršnjačkih Edukatora Y-Peer je jedan od sponzora i partnera organizatora „XX Općinskog takmičenja iz pružanja prve pomoći Crvenog križa općine Ilidža za osnovne i srednje škole sa područja Općine Ilidža“ a koje će se održati 28.03.2015. godine sa početkom u 11 sati u osnovnoj školi El-Manar.