Promocija Mreže Vršnjačkih Edukatora Y-Peer

Mreža Vršnjačkih Edukatora Y-Peer je jedan od sponzora i partnera organizatora „XX Općinskog takmičenja iz pružanja prve pomoći Crvenog križa općine Ilidža za osnovne i srednje škole sa područja Općine Ilidža“ a koje će se održati 28.03.2015. godine sa početkom u 11 sati u osnovnoj školi El-Manar.

Na ovom takmičenju učestvuje 13 škola čiji predstavnici – takmičari prolaze 13 poligona od kojih je iscenirano 9 nesreća, poligon teoretske provjere znanja, te tri edukativna poligona: Prevencija trgovine ljudima, čvorologija sa Odredom izviđača Igman 92 i poligon YPEER-a i Partnerstva za Zdravlje.

Cilj takmičenja je da učenici pokažu stečeno znanje i tehnike iz pružanja prve pomoći, a pobjedničke ekipe predstavljat će svoje škole, CKO Ilidža i Općinu Ilidža na Kantonalnom takmičenju prve pomoći u aprilu ove godine.

 

Y-Peer kao omladinska organizacija, koja se bavi razvojom i edukacijom mladih ljudi podržava ovu ali i sve manifestacije koje su usmjerene ka dobrobiti mladih ljudi  a čiji je i sponzor zajedno sa Patnerstvom za zdravlje.


Detaljnije informacije o tome čime se Y-Peer bavi i koje su naše buduće aktivnosti, ciljevi kao i vizija i misija možete saznati na našem poligonu 28.03.2015. god. 

DOBRODOŠLI!